سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

- سلام?
- سلام?
- حال شما؟
- قربونتون برم؟
- فدای شما؟
- حال شما ؟
- فدای شما؟
- شما خوبین؟
- قربون شما؟
- فدای شما؟
- چه خبر ؟
- قربون شما
- فداتون بشم
- شما چه خبر ؟
- فدای? شما
- قربونتون بشم؟
- دیگه چطورین ؟
- فدای شما؟
- قربونتون بشم؟
- فداتون بشم؟
- قربون شما؟
- سلام برسونین؟
- فدای شما؟
- قربون شما؟
- خداحافظ؟
- فدای شما؟
- قربونتون برم؟
- خداحافظ …  
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
.
.
برخورد اتفاق? دوتن از مردان همسایه
- سلام چاکرم
- سلام مخلصم

دم آآآآآآقایون گررررررررم
تاریخ : سه شنبه 92/4/4 | 11:46 صبح | نویسنده : زهـــــــــــــــــــــــرا:( | نظر

  • فصل زمستان
  • ستاره های نوجوان
  • فروش بک لینک
  • سیتی جاوا